Våre tjenester er blant annet:

 • Lovbestemt revisjon
 • Begrenset revisjon
 • Avtalte kontrollhandlinger
 • Attestasjonsoppdrag
 • Regnskapsføring
 • Regnskapsmessig bistand
 • Nyetablering
 • Omorganisering
 • Skatt og avgift

  Tilgjengelighet og nærhet til kundene er viktig for oss.