Om oss

Statsautorisert revisor Roy Ramm startet opp eget revisjonsfirma i 1983. Fra 1.7.1989 har firmaet blitt drevet i selskaps form under navnet Revisjonsfirmaet Roy Ramm as.

Vår hovedoppgave som revisor er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. I tillegg til lang og allsidig erfaring holder vi oss oppdaterte for å utføre våre oppgaver på best mulig måte.

Vi benytter Revisorforeningens revisjonsmetodikk Descartes for å sikre at utført revisjonsarbeid tilfredsstiller alle krav som er nedfelt i lover og standarder.

Ansatte

Roy Ramm

Statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører.
Startet eget revisjonsfirma i 1983. Allsidig erfaring som revisor siden 1976.

E-post: roy@royramm.no | Mobil: 932 03 916

Personvernserklæring

Behandling av personopplysninger i Revisjonsfirmaet Roy Ramm as


Denne personvernerklæringen forteller hvordan Revisjonsfirmaet Roy Ramm as samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.


Her får du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi typisk samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi behandler dem. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har dersom vi har personopplysninger om deg.


Henvendelse om vår behandling av personopplysninger kan rettes til:


Revisjonsfirmaet Roy Ramm as

Elveveien 35, 3262 Larvik

roy@royramm.no


Henvendelsen vil bli fulgt opp av vår personvernansvarlig. Du kan også rette din henvendelse til din kontaktperson hos oss.


Les mer…