Våre tjenester er blant annet:

  • Lovbestemt revisjon
  • Begrenset revisjon
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Attestasjonsoppdrag
  • Regnskapsføring
  • Regnskapsmessig bistand
  • Nyetablering
  • Omorganisering
  • Skatt og avgift Tilgjengelighet og nærhet til kundene er viktig for oss.